Μπεκ και σταλάκτες

Τα μπέκ και οι σταλάκτες είναι ο μηχανισμός από όπου βγαίνουν οι σταγόνες. Για να είναι ένας σταλάκτης καλός πρέπει να έχει

  • μικρή και ομοιόμορφη παροχή για σταθερή πίεση
  • μεγάλη διατομή ώστε να µην φράζει εύκολα,
  • να είναι από άφθαρτο υλικό
  • ανεπηρέαστος από τις μεγάλες αυξομειώσεις(49° θερμοκρασίας) και εύκολα τοποθετούμενος.
Sort By
Price Range
Categories