Κωδικός προϊόντος: AN-03001

Πιεστικό Σύστημα DAB Active J

309,00343,00

 • Φυγόκεντρη αντλία αυτόματης αναρρόφησης
 • Σώμα από χυτό μαντέμι
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: +40°C
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar
 • Προστασία ΙΡ44
Εκκαθάριση

Περιγραφή

 • Το Active System είναι αυτόματη μονάδα ανύψωσης, ιδανική για οικιακή χρήση, μικρά συστήματα για αστική, αγροτική και βιομηχανική χρήση και πλυστικά συστήματα.
 • Το ενεργό σύστημα διατήρησης πίεσης, είναι συσκευή διπλού ελέγχου η οποία χαρακτηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που συλλέγει και επεξεργάζεται την πίεση του νερού και τα δεδομένα ροής.
 • Επιτρέπει στην αντλία να δουλεύει συνεχόμενα σε ιδανικές συνθήκες.
 • Σε ελάχιστη συσσώρευση νερού η αντλία ξεκινάει όταν η πίεση του συστήματος πέφτει στην τιμή της ρύθμισης η οποία έχει καθοριστεί από το χρήστη (1.5-2.5 bar).
 • Σε περίπτωση διαρροής ή έλξης μικρής ποσότητας νερού το ενεργό το ενεργό σύστημα (Active System) περιορίζει τον αριθμό εκκινήσεων της αντλίας.
 • Αν δεν υπάρχει αναρρόφηση νερού το ενεργό σύστημα θα προκαλέσει παύση της αντλίας για να μη στεγνώσει.
 • Μόλις οι συνθήκες λειτουργίας επανέλθουν, το σύστημα αυτόματα αποκαθιστά τη λειτουργία.

*Το Active System δεν απαιτεί ρύθμιση και συντήρηση.