Κωδικός προϊόντος: AK-03050

Τάφ PVC

1,503,60

Εξάρτημα PVC

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Ταφ αποχέτευσης