Κωδικός προϊόντος: BA-02015

Λέβητας Πετρελαίου Mavil Epoca

460,001.050,00

Λέβητας πετρελαίου

Εκκαθάριση

Περιγραφή

  • Χαλύβδινοι λέβητες τριών διαδρομών καυσαερίων, υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Τα ελάσματα που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα
  • Αεραυλοί διαμέτρου 63,5 mm ώστε να εξασφαλίζεται χαμηλή αντίσταση καυσαερίων
  • Περιμετρική μόνωση από υψηλής πυκνότητας υαλοβάμβακα πάχους 50mm με επίστρωση φύλλου αλουμινίου
  • Ανιχνευσιμότητα υλικών και αριθμοποίηση κάθε λέβητα βάση ISO 9002
  • Υδραυλική δοκιμή κάθε λέβητα σε 6 bar

Δείτε το φύλλο οδηγιών εδώ MAVIL-EPOCA

Συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακας οργάνων