Κωδικός προϊόντος: BF-02008

Κυκλοφορητής Dab Evoplus – Μεγάλων εγκαταστάσεων

1.120,003.165,00

 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar
 • Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως +110°C
 • Λειτουργία από 2 έως 75,6 m3/h
 • Προστασία κινητήρα IP 44
 • LED λειτουργίας
 • Πλήκτρο ξεκλειδώματος και επαναφοράς του μενού
 • LED κινδύνου
 • Κεντρικό πλήκτρο επιβεβαιώσης
 • RH Πλήκτρο ρύθμισης
 • LED τροφοδοασίας
 • LED ένδειξης
Εκκαθάριση

Περιγραφή

Ο ηλεκτρονικός κυκλοφορητής EVOPLUS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμποιηθεί σε συστήματα εξαερισμού κατοικιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

 • Σημαντική εξοικονόμηση απορροφούμενης ενέργειας σε σχέση με τους παραδοσιακούς κυκλοφορητές
 • Αυξημένη διάρκεια ζωής του κυκλοφορητή λόγω της ελάττωσης της μέσης ταχύτητας
 • Προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2
 • Λειτουργία ελέγχου ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος
 • Μείωση της υπεβολικής πίεσης με το κλείσιμο των βαλβίδων, που σημαίνει μικρότερο ποσοστό θορύβου στο σύστημα
 • Εξάλειψη του by-pass
 • Αισθητήριο άμεσης επαφής με το υγρό
 • Χαμηλές εκπομπές θορύβου